Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy

Hemägg värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Hemägg följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Hemägg samlar in och hur denna används.
Hemägg Sverige AB, 556716-0006, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss. De personuppgifter som Hemägg behandlar är ditt namn, e-postadress, betal- och köphistorik, leveransadress, och telefonnummer. Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, samt för statistiska ändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt:

  1. SMS till kundtjänst 073 570 60 37
  2. Ring kundtjänst på 073 570 60 37
  3. E-maila vår kundtjänst på info@hemagg.se

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant produkter, producenter och marknadsföring samt för att förbättra hur vi kommunicerar med kunderna. Som privatperson kommer också ditt personnummer att behandlas i samband med betalnings och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Hemägg iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Hemägg använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Hemägg sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Hemäggs eller Hemäggs samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans åtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till 30 dagar innan det träder i kraft. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på längst ner på denna sida. Den kan alltså inte skickas per e-post. Hemägg vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Hemägg förändras, t.ex. om du ändrar din leveransadress, e-postadress, namn eller telefonnummer eller om du inte vill vara kund längre, vänligen lämna korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@hemagg.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

6. Länkar

Hemägg använder social media och sökmotorers annonstjänster (t.ex Google, Facebook, Instagram mm.) Hemäggs hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Hemäggs hemsida. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Hemägg inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i Integritetspolicy

Hemägg förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

8. Cookies

Hemägg använder inte cookies. Det kan ändras om användningen av cookies blir aktuell. Eventuella ändringar kommer att läggas fram i detta dokument.

Vår adress

Hemägg Sverige AB
FABRIKSVÄGEN 5 A
186 32 Vallentuna